Deze website maakt gebruik van cookies om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
  • Winkelmand

    INHOUD WINKELMAND

    Op dit moment is uw winkelmand leeg.

  • INLOGGEN

Arbo

Misschien vraagt u zich af of u wel of niet veiligheidsschoenen moet dragen. Om van de noodzaak overtuigd te raken zijn er verwijzingen naar officiële publicaties van o.a. ARBO en ARBOUW. Tevens wordt aangegeven welke schoen het best bij de verschillende werkzaamheden past.

Noodzaak Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Door persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te gebruiken, kunt u veilig en gezond werken. Onder PBM’s vallen onder meer gehoorbescherming, veiligheidshelmen en beschermende kleren. Dit soort persoonlijke bescherming gebruikt u als alle andere veiligheidsmaatregelen niet voldoende helpen.

Wat moet?

Als uw werkgever u verplicht een PBM te gebruiken, dan moet u dit doen. U moet de aanwijzingen van uw werkgever opvolgen. Als u herhaaldelijk weigert om aanwijzingen op te volgen, kan dit leiden tot schorsing of zelfs ontslag. De Arbeidsinspectie controleert of u de PBM’s juist gebruikt. Is dit niet het geval, dan kan de inspectie u direct een boete geven.

Wat mag?

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in principe persoonsgebonden. De werkgever stelt ze gratis aan u ter beschikking. Kijk altijd of de PBM’s een CE-markering hebben. Zo weet u dat ze goed zijn. Met de bijgeleverde duidelijke gebruiksaanwijzing weet u hoe u de PBM moet gebruiken. Vraag uw werkgever om voorlichting over het gebruik van de PBM. Let erop dat u en uw werkgever de middelen goed onderhoudt en opbergt. In een arbeidsovereenkomst of in huisregels kunt uw werkgever vastleggen hoe u met PBM’s moet omgaan.

Wat helpt?

Zorg dat u inspraak hebt bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Praktijkrichtlijn veiligheids-, beschermings- en werkschoeisel

Veel mensen kennen de zogenaamde veiligheidsschoenen met stalen neuzen. Deze schoenen wordt gedragen in de bouw of op andere plaatsen waar vaak met zware materialen wordt gewerkt. Er zijn echter veel meer soorten veiligheidsschoenen, die ook nog tegen heel andere gevaren beschermen. Zo is er schoeisel dat beschermt tegen statische elektriciteit, tegen scherpe randen of tegen lage temperaturen. Hiervoor is nu de NPR-CEN-ISO/TR 18690:2006 beschikbaar.

Welke bescherming nodig is, hangt af van het werk dat wordt gedaan. De risico's van het werk bepalen welke bescherming het schoeisel moet bieden. Hiervoor is een checklist te vinden in de NPR-CEN-ISO/TR 18690:2006 'Praktijkrichtlijn voor de keuze, gebruik en onderhoud van veiligheids- , beschermings- en werkschoeisel'.

De praktijkrichtlijn is ontwikkeld omdat het lastig is om op basis van afzonderlijke normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor voeten snel tot een goede keuze te komen. Al deze normen voor schoeisel werken met beschermingsklassen en de richtlijn geeft een overzicht van de verschillende klassen en welke bescherming daaraan gekoppeld is.

De NPR-CEN-ISO/TR 18690:2006 is een praktisch hulpmiddel bij het kiezen van het benodigde beschermingsniveau en is onder meer bestemd voor producenten, werkgevers en gebruikers. www.nen.nl

Heeft u een vraag over ons of een van onze producten?

Neem contact met ons op. Bel ons op 033 489 32 53 of vul het formulier op de contactpagina in.

Contact